Forum und email
msql_affected_rows

msql_affected_rows

(PHP 3 >= 3.0.6, PHP 4, PHP 5)

msql_affected_rows -- Returns number of affected rows

Popis

int msql_affected_rows ( resource result )

Returns number of affected rows by the last SELECT, UPDATE or DELETE query associated with result.

Seznam parametrů

result

Výsledek resource, který se ověřuje. Tento výsledek se získá voláním msql_query().

Návratové hodnoty

Returns the number of affected rows on success, or FALSE on error.

Viz také

msql_query()