Forum und email
msql_close

msql_close

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

msql_close -- Close mSQL connection

Popis

bool msql_close ( [resource link_identifier] )

msql_close() closes the non-persistent connection to the mSQL server that's associated with the specified link identifier.

Using msql_close() isn't usually necessary, as non-persistent open links are automatically closed at the end of the script's execution. See also freeing resources.

Seznam parametrů

link_identifier

Připojení na mSQL. Není-li specifikováno jinak, předpokládá se poslední připojení otevřené pomocí msql_connect(). Nebylo-li toto připojení nalezeno, funkce se pokusí vytvořit nové, jako kdyby se zavolala funkce msql_connect(), a použije ho.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.