Forum und email
cpdf_stroke

cpdf_stroke

(PHP 3 >= 3.0.8, PHP 4, PHP 5 <= 5.0.4)

cpdf_stroke -- Draw line along path

Popis

bool cpdf_stroke ( int pdf_document )

Draws a line along current path.

Seznam parametrů

pdf_document

The document handle, returned by cpdf_open().

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.