Forum und email
cpdf_closepath

cpdf_closepath

(PHP 3 >= 3.0.8, PHP 4, PHP 5 <= 5.0.4)

cpdf_closepath -- Close path

Popis

bool cpdf_closepath ( int pdf_document )

Closes the current path.

Seznam parametrů

pdf_document

The document handle, returned by cpdf_open().

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.