Forum und email
curl_init

curl_init

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5)

curl_init -- Inicializovat CURL session

Popis

resource curl_init ( [string url] )

curl_init() inicializuje novou session a vrací CURL handle pro použití s funkcemi curl_setopt(), curl_exec() a curl_close(). Pokud je přítomen volitelný argument url, CURLOPT_URL se nastaví na hodnotu tohoto argumentu. Můžete to udělat i ručně, pomocí funkce curl_setopt().

Příklad 1. Inicializace nové CURL session a stažení webové stránky

<?php
$ch
= curl_init();

curl_setopt ($ch, CURLOPT_URL, "https://www.zend.com/");
curl_setopt ($ch, CURLOPT_HEADER, 0);

curl_exec ($ch);

curl_close ($ch);
?>

Viz také: curl_close(), curl_setopt()