Forum und email
fdf_close

fdf_close

(PHP 3 >= 3.0.6, PHP 4, PHP 5)

fdf_close -- Close an FDF document

Popis

void fdf_close ( resource fdf_document )

Closes the FDF document.

Seznam parametrů

fdf_document

The FDF document handle, returned by fdf_create(), fdf_open() or fdf_open_string().

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.

Viz také

fdf_open()