Forum und email
fdf_add_template

fdf_add_template

(PHP 3 >= 3.0.13, PHP 4, PHP 5)

fdf_add_template -- Adds a template into the FDF document

Popis

bool fdf_add_template ( resource fdf_document, int newpage, string filename, string template, int rename )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.