Forum und email
dba_optimize

dba_optimize

(PHP 3 >= 3.0.8, PHP 4, PHP 5)

dba_optimize -- Optimize database

Popis

bool dba_optimize ( resource handle )

dba_optimize() optimizes the underlying database.

Seznam parametrů

handle

The database handler, returned by dba_open() or dba_popen().

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Viz také

dba_sync()