Forum und email
com_load

com_load

(PHP 4)

com_load --  Vytvoří nový odkaz na COM komponentu

Popis

resource com_load ( string module_name [, string server_name [, int codepage]] )

com_load() vytváří novou COM komponentu a vrací odkaz na ni. Při neúspěchu vrací FALSE.