Forum und email
readdir

readdir

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

readdir -- Přečte položku z deskriptoru adresáře

Popis

string readdir ( resource dir_handle )

Vrací název dalšího souboru v adresáři. Názvy souborů nejsou nijak tříděny.

Příklad 1. Vypiš všechny soubory v adresáři

// Note that !== did not exist until 4.0.0-RC2
<?php
$handle
=opendir('.');
echo
"Directory handle: $handle\n";
echo
"Files:\n";
while ((
$file = readdir($handle))!==false) {
    echo
"$file\n";
}
closedir($handle);
?>

Všimněte si, že readdir() vrací také . a .. položky (odkaz na sebe sama a na nadřazený adresář. Pokud je nechcete, můžete je snadno vynechat:

Příklad 2. Vypiš všechny soubory v adresáři a vynech . a ..

<?php
$handle
=opendir('.');
while (
false!==($file = readdir($handle))) {
    if (
$file != "." && $file != "..") {
        echo
"$file\n";
    }
}
closedir($handle);
?>