Forum und email
Adresářové funkce

XXIX. Adresářové funkce

Požadavky

Tyto funkce jsou k dispozici jako součást standardního modulu, který je vždy dostupný.

Instalace

K používání těchto funkcí není třeba žádná instalace, jsou součástí jádra PHP.

Konfigurace běhu

Toto rozšíření nemá definováno žádné konfigurační direktivy.

Předdefinované konstanty

Tyto konstanty jsou definovány tímto rozšířením a budou k dispozici pouze tehdy, bylo-li rozšíření zkompilováno společně s PHP nebo dynamicky zavedeno za běhu.

DIRECTORY_SEPARATOR (string)

PATH_SEPARATOR (string)

Poznámka: The PATH_SEPARATOR was introduced with PHP 4.3.0-RC2.

Viz také

Pro příbuzné funkce jako dirname(), is_dir(), mkdir() a rmdir(), viz sekci Filesystem.

Obsah
chdir -- change directory
chroot -- Change the root directory
dir -- directory class
closedir -- Zavírá otevřený adresář
getcwd -- Získává aktuální pracovní adresář
opendir -- Otevře adresář
readdir -- Přečte položku z deskriptoru adresáře
rewinddir -- návrat na začátek adresáře
scandir -- List files and directories inside the specified path