Forum und email
dirname

dirname

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

dirname -- Vrací část cesty obsahující název adresáře

Popis

string dirname ( string path )

Přijímá řetězec obsahující cestu na soubor a vrací název adresáře.

Na Windows se jako oddělovač sesty dají používat jak lomítko (/), tak zpětné lomítko (\). Na ostatních systémech je to lomítko (/).

Příklad 1. Ukázka dirname()

$path = "/etc/passwd";
$file = dirname ($path); // $file obsahuje "/etc"

Viz také basename()