Forum und email
chdir

chdir

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

chdir -- change directory

Popis

bool chdir ( string directory )

Mění aktuální adresář PHP na directory. Pokud se nepodařilo změnít adresář, vrací FALSE, jinak TRUE.