Forum und email
getcwd

getcwd

(PHP 4, PHP 5)

getcwd -- Získává aktuální pracovní adresář

Popis

string getcwd ( void )

Vrací aktuální pracovní adresář.