Forum und email
dir

dir

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

dir -- directory class

Popis

string read ( void )

void rewind ( void )

void close ( void )

Pseudo-objektově orientovaný mechanismus pro čtení adresáře. Otevře zadaný directory. Po otevření adresáře jsou přístupné dvě vlastnosti. Vlastnost handle je použitelná s jinými adresářovými funkcemi jako readdir(), rewinddir() a closedir(). Hodnotou vlastnosti path je cesta k otevřenému adresáři. Dále jsou přístupné tři metody: read, rewind a close.

Příklad 1. dir() příklad

$d = dir("/etc");
echo "Handle: ".$d->handle."<br>\n";
echo "Path: ".$d->path."<br>\n";
while($entry=$d->read()) {
    echo $entry."<br>\n";
}
$d->close();