Forum und email
imap_subscribe

imap_subscribe

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

imap_subscribe -- Subscribe to a mailbox

Popis

bool imap_subscribe ( resource imap_stream, string mailbox )

Subscribe to a new mailbox.

Seznam parametrů

imap_stream

An IMAP stream returned by imap_open().

mailbox

The mailbox name, see imap_open() for more information

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.