Forum und email
imap_unsubscribe

imap_unsubscribe

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

imap_unsubscribe -- Unsubscribe from a mailbox

Popis

bool imap_unsubscribe ( string imap_stream, string mailbox )

Unsubscribe from the specified mailbox.

Seznam parametrů

imap_stream

An IMAP stream returned by imap_open().

mailbox

The mailbox name, see imap_open() for more information

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Viz také

imap_subscribe()