Forum und email
shm_detach

shm_detach

(PHP 3 >= 3.0.6, PHP 4, PHP 5)

shm_detach -- Odpojit se od segmentu sdílené paměti

Popis

bool shm_detach ( int shm_identifier )

shm_detach() odpojuje od sdílené paměti identifikované shm_identifier vytvořeným shm_attach(). Pamatujte, že tato sdílená paměť dál existuje a drží si data.