Forum und email
shm_attach

shm_attach

(PHP 3 >= 3.0.6, PHP 4, PHP 5)

shm_attach -- Vytvořit nebo otevřít segment sdílené paměti

Popis

int shm_attach ( int key [, int memsize [, int perm]] )

shm_attach() vrací id, které se dá použít k přístupu k System V sdílené paměti s daným klíčem; první volání vytvoří segment paměti o velikosti mem_size (default: sysvshm.init_mem v konfiguračním souboru, jinak 10000 bytů) a s volitelnými právy (default: 0666).

Druhé volání shm_attach() se stejným key vrátí jiný identifikáto, ale oba ukazují na stejnou sdílenou paměť. memsize a perm se v takovém případě ignorují.

Poznámka: Tato funkce nefunguje na Windows.