Forum und email
shm_get_var

shm_get_var

(PHP 3 >= 3.0.6, PHP 4, PHP 5)

shm_get_var -- Vrátit proměnnou ze sdílené paměti

Popis

mixed shm_get_var ( int shm_identifier, int variable_key )

shm_get_var() vrací proměnnou s daným variable_key. Proměnná zůstává ve sdílené paměti.

Poznámka: Tato funkce nefunguje na Windows.