Forum und email
shm_put_var

shm_put_var

(PHP 3 >= 3.0.6, PHP 4, PHP 5)

shm_put_var -- Vložit nebo modifikovat proměnnou do sdílené paměti

Popis

bool shm_put_var ( int shm_identifier, int variable_key, mixed variable )

Vloží nebo modifikuje variable s daným variable_key. Všechny typy proměnných (double, int, string, array) jsou podporovány.

Poznámka: Tato funkce nefunguje na Windows.