Forum und email
shm_remove_var

shm_remove_var

(PHP 3 >= 3.0.6, PHP 4, PHP 5)

shm_remove_var -- Odstranit proměnnou ze sdílené paměti

Popis

bool shm_remove_var ( int shm_identifier, int variable_key )

Odstraní proměnnou s danýmvariable_key a uvolní zabranou paměť.

Poznámka: Tato funkce nefunguje na Windows.