Forum und email
ldap_delete

ldap_delete

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

ldap_delete -- Delete an entry from a directory

Popis

bool ldap_delete ( resource link_identifier, string dn )

Deletes a particular entry in LDAP directory.

Seznam parametrů

link_identifier

An LDAP link identifier, returned by ldap_connect().

dn

The distinguished name of an LDAP entity.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Viz také

ldap_add()