Forum und email
imap_deletemailbox

imap_deletemailbox

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

imap_deletemailbox -- Delete a mailbox

Popis

bool imap_deletemailbox ( resource imap_stream, string mailbox )

Deletes the specified mailbox.

Seznam parametrů

imap_stream

An IMAP stream returned by imap_open().

mailbox

The mailbox name, see imap_open() for more information

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Viz také

imap_createmailbox()
imap_renamemailbox()
imap_open() for the format of mbox