Forum und email
wddx_add_vars

wddx_add_vars

(PHP 3 >= 3.0.7, PHP 4, PHP 5)

wddx_add_vars -- Přidat proměnné do WDDX paketu s určeným ID

Popis

bool wddx_add_vars ( int packet_id, mixed name_var [, mixed ...] )

wddx_add_vars() se používá k serializaci předaných proměnných a přidání výsledku do paketu specifikovaného packet_id. Proměnné určené k serializaci se udávají stejně jako u wddx_serialize_vars().