Forum und email
wddx_serialize_vars

wddx_serialize_vars

(PHP 3 >= 3.0.7, PHP 4, PHP 5)

wddx_serialize_vars -- Serializovat proměnné do WDDX paketu

Popis

string wddx_serialize_vars ( mixed var_name [, mixed ...] )

wddx_serialize_vars() se používá k vytvoření WDDX paketu se strukturou která obsahuje serializovanou reprezentaci předaných proměnných.

wddx_serialize_vars() přijímá proměnný počet argumentů, každý z nich může být buď řetězec obsahující název proměnné, nebo pole názvů proměnných, nebo jiné pole atd.

Příklad 1. wddx_serialize_vars example

<?php
$a = 1;
$b = 5.5;
$c = array("blue", "orange", "violet");
$d = "colors";

$clvars = array("c", "d");
print wddx_serialize_vars("a", "b", $clvars);
?>

Výše uvedená ukázka vytvoří:

<wddxPacket version='1.0'><header/><data><struct><var name='a'><number>1</number></var>
<var name='b'><number>5.5</number></var><var name='c'><array length='3'>
<string>blue</string><string>orange</string><string>violet</string></array></var>
<var name='d'><string>colors</string></var></struct></data></wddxPacket>