Forum und email
wddx_serialize_value

wddx_serialize_value

(PHP 3 >= 3.0.7, PHP 4, PHP 5)

wddx_serialize_value -- Serializovat jedinou hodnotu do WDDX paketu

Popis

string wddx_serialize_value ( mixed var [, string comment] )

wddx_serialize_value() se používá k vytvoření WDDX paketu z jediné dané hodnoty. Přijímá hodnotu obsaženou ve var a volitelný řetězec comment, který se použije v hlavičce paketu, a vrací WDDX paket.