Forum und email
wddx_packet_start

wddx_packet_start

(PHP 3 >= 3.0.7, PHP 4, PHP 5)

wddx_packet_start -- Začít nový WDDX paket obsahující strukturu

Popis

resource wddx_packet_start ( [string comment] )

wddx_packet_start() se používá k započetí nového WDDX paketu pro inkrementální přidávání proměnných. Přijímá volitelný řetězec comment a vrací ID packetu pro použití v dalších funkcích. Uvnitř paketu automaticky vytváří definici struktury která bude obsahovat přidané proměnné.