Forum und email
wddx_packet_end

wddx_packet_end

(PHP 3 >= 3.0.7, PHP 4, PHP 5)

wddx_packet_end -- Ukončit WDDX paket se zadaným ID

Popis

string wddx_packet_end ( resource packet_id )

wddx_packet_end() ukončí WDDX paket určený argumentem packet_id a vrací řetězec obsahující tento paket.