Forum und email
WDDX funkce

CLXXIII. WDDX funkce

Úvod

Tyto funkce jsou určeny pro práci s WDDX.

Požadavky

Pokud chcete používat WDDX, budete muset nainstalovat expat knihovnu (která je u Apache 1.3.7 a vyšších).

Instalace

Po instalaci expatu zkompilujte PHP s volbou --enable-wddx.

Verze PHP pro Windows má vestavěnou podporu pro toto rozšíření. K použití těchto funkcí není třeba načítat žádná další rozšíření.

Konfigurace běhu

Toto rozšíření nemá definováno žádné konfigurační direktivy.

Typy prostředků

Toto rozšíření nemá definován žádný typ prostředku (resource).

Předdefinované konstanty

Toto rozšíření nemá definovány žádné konstanty.

Příklady

Všechny funkce, které serializují proměnné, používají první element pole k rozhodnutí jestli se toto pole serializuje do pole nebo struktury. Pokud má první element řetězec jako index, serializuje se do struktury, jinak do pole.

Příklad 1. Serializace jediné hodnoty

<?php
print wddx_serialize_value("Ukázka převodu paketu z PHP do WDDX", "PHP packet");
?>

Tato ukázka vytvoří:

<wddxPacket version='1.0'><header comment='PHP packet'/><data>
<string>Ukázka převodu paketu z PHP do WDDX</string></data></wddxPacket>

Příklad 2. Použití inkrementálních paketů

<?php
$pi
= 3.1415926;
$packet_id = wddx_packet_start("PHP");
wddx_add_vars($packet_id, "pi");

/* Předpokládejme, že $cities pochází z databáze */
$cities = array("Austin", "Novato", "Seattle");
wddx_add_vars($packet_id, "cities");

$packet = wddx_packet_end($packet_id);
print
$packet;
?>

Tato ukázka vytvoří:

<wddxPacket version='1.0'><header comment='PHP'/><data><struct>
<var name='pi'><number>3.1415926</number></var><var name='cities'>
<array length='3'><string>Austin</string><string>Novato</string>
<string>Seattle</string></array></var></struct></data></wddxPacket>

Poznámka: If you want to serialize non-ASCII characters you have to set the appropriate locale before doing so (see setlocale()).

Obsah
wddx_add_vars -- Přidat proměnné do WDDX paketu s určeným ID
wddx_deserialize -- Deserializovat WDDX paket
wddx_packet_end -- Ukončit WDDX paket se zadaným ID
wddx_packet_start -- Začít nový WDDX paket obsahující strukturu
wddx_serialize_value -- Serializovat jedinou hodnotu do WDDX paketu
wddx_serialize_vars -- Serializovat proměnné do WDDX paketu
wddx_unserialize -- Unserializes a WDDX packet