Forum und email
w32api_set_call_method

w32api_set_call_method

(4.2.0 - 4.2.3 only)

w32api_set_call_method -- Sets the calling method used

Popis

void w32api_set_call_method ( int method )

This function sets the method call type.

Seznam parametrů

method

Can be one of DC_CALL_CDECL or DC_CALL_STD (the extension default).

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.