Forum und email
w32api_register_function

w32api_register_function

(4.2.0 - 4.2.3 only)

w32api_register_function -- Registers function function_name from library with PHP

Popis

bool w32api_register_function ( string library, string function_name, string return_type )

This function tries to find the function_name function in libary, and tries to import it into PHP.

Seznam parametrů

library

The library name, as a string.

function_name

The function name, as a string.

return_type

The function will be registered with the given return_type. This type can be a generic PHP type, or a type defined with w32api_deftype(). All type names are case sensitive. Built in type names should be provided in lowercase.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.