Forum und email
w32api_invoke_function

w32api_invoke_function

(4.2.0 - 4.2.3 only)

w32api_invoke_function -- Invokes function funcname with the arguments passed after the function name

Popis

mixed w32api_invoke_function ( string funcname, mixed argument [, mixed ...] )

w32api_invoke_function() tries to find the previously registered function, passing the parameters you provided.

Seznam parametrů

funcname

The function name.

argument

Any of the arguments can be of any PHP type or w32api_deftype() defined type, as needed.

...

Návratové hodnoty

The return type is the one you set when you registered the function, the value is the one returned by the function itself.

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.