Forum und email
w32api_init_dtype

w32api_init_dtype

(4.2.0 - 4.2.3 only)

w32api_init_dtype -- Creates an instance of the data type typename and fills it with the values passed

Popis

resource w32api_init_dtype ( string typename, mixed value [, mixed ...] )

This function creates an instance of the data type named typename, filling in the values of the data type.

Seznam parametrů

typename

The typename parameter is case sensitive.

value

You should give the values in the same order as you defined the data type with w32api_deftype().

...

Návratové hodnoty

Returns a dynaparm resource.

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.