Forum und email
w32api_deftype

w32api_deftype

(4.2.0 - 4.2.3 only)

w32api_deftype -- Defines a type for use with other w32api_functions

Popis

bool w32api_deftype ( string typename, string member1_type, string member1_name [, string ... [, string ...]] )

You need to call this function if you would like to define a type for a w32api call.

Seznam parametrů

typename

The name of the type.

member1_type

A member type can be a user defined type. All the type names are case sensitive. Built in type names should be provided in lowercase.

member1_name

The member name of member1_type.

...

...

This function takes 2n+1 arguments, where n is the number of members the type has. After that is the type of the member followed by the members name (in pairs).

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.