Forum und email
wddx_deserialize

wddx_deserialize

(PHP 3 >= 3.0.7, PHP 4, PHP 5)

wddx_deserialize -- Deserializovat WDDX paket

Popis

mixed wddx_deserialize ( string packet )

wddx_deserialized() přijímá řetězec packet a deserializuje ho. Vrací výsledek, což může být řetězec, číslo, nebo pole. Pozn.: Struktury se deserializují do asociativních polí.