Forum und email
imagecreatefromgif

imagecreatefromgif

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

imagecreatefromgif -- Create a new image from file or URL

Popis

resource imagecreatefromgif ( string filename )

imagecreatefromgif() returns an image identifier representing the image obtained from the given filename.

To ease debugging the following example will produce an error GIF:

Příklad 1. Example to handle an error during creation

<?php
function LoadGif ($imgname)
{
    
$im = @imagecreatefromgif ($imgname); /* Attempt to open */
    
if (!$im) { /* See if it failed */
        
$im = imagecreatetruecolor (150, 30); /* Create a blank image */
        
$bgc = imagecolorallocate ($im, 255, 255, 255);
        
$tc = imagecolorallocate ($im, 0, 0, 0);
        
imagefilledrectangle ($im, 0, 0, 150, 30, $bgc);
        
/* Output an errmsg */
        
imagestring ($im, 1, 5, 5, "Error loading $imgname", $tc);
    }
    return
$im;
}
header("Content-Type: image/gif");
$img = LoadGif("bogus.image");
imagegif($img);
?>

Výše uvedený příklad vypíše něco jako:

Tip: S touto funkcí můžete používat URL jako název souboru, pokud je zapnuta volba "fopen wrappers". Pro více detailů o tom, jak specifikovat název souboru, a Npro seznam porporovaných URL protokolů, viz fopen().

Seznam parametrů

filename

Path to the GIF image

Návratové hodnoty

Returns an image resource identifier on success, FALSE on errors.

Poznámky

Poznámka: GIF support was removed from the GD library in Version 1.6, and added back in Version 2.0.28. This function is not available between these versions.

Varování

Verze PHP pro Windows starší než 4.3.0 nepodporuje pro tuto funkci dálkový přístup k souborům, a to ani když je aktivní volba allow_url_fopen.