Forum und email
cpdf_setmiterlimit

cpdf_setmiterlimit

(PHP 3 >= 3.0.8, PHP 4, PHP 5 <= 5.0.4)

cpdf_setmiterlimit -- Sets miter limit

Popis

bool cpdf_setmiterlimit ( int pdf_document, float value )

Sets the miter limit.

Seznam parametrů

pdf_document

The document handle, returned by cpdf_open().

value

The miter limit. Must be greater or equal than 1

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.