Forum und email
cpdf_setlinewidth

cpdf_setlinewidth

(PHP 3 >= 3.0.8, PHP 4, PHP 5 <= 5.0.4)

cpdf_setlinewidth -- Sets line width

Popis

bool cpdf_setlinewidth ( int pdf_document, float width )

Set the line width.

Seznam parametrů

pdf_document

The document handle, returned by cpdf_open().

width

The line width, as a float

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.