Forum und email
cpdf_setlinejoin

cpdf_setlinejoin

(PHP 3 >= 3.0.8, PHP 4, PHP 5 <= 5.0.4)

cpdf_setlinejoin -- Sets linejoin parameter

Popis

bool cpdf_setlinejoin ( int pdf_document, int value )

Set the linejoin parameter.

Seznam parametrů

pdf_document

The document handle, returned by cpdf_open().

value

0 = miter, 1 = round, 2 = bevel

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.