Forum und email
cpdf_setlinecap

cpdf_setlinecap

(PHP 3 >= 3.0.8, PHP 4, PHP 5 <= 5.0.4)

cpdf_setlinecap -- Sets linecap parameter

Popis

bool cpdf_setlinecap ( int pdf_document, int value )

Sets the linecap parameter.

Seznam parametrů

pdf_document

The document handle, returned by cpdf_open().

value

0 = butt end, 1 = round, 2 = projecting square

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.