Forum und email
xslt_create

xslt_create

(PHP 4 >= 4.0.3, PECL)

xslt_create -- Vytvořit nový XSL procesor

Popis

resource xslt_create ( void )

Tato funkce vrací handle nového XSL procesoru. Tento handle je potřeba ve všech následných voláních XSL funkcí.