Forum und email
xslt_errno

xslt_errno

(PHP 4 >= 4.0.3, PECL)

xslt_errno -- Vrátit číslo současné chyby

Popis

int xslt_errno ( resource xh )

Vrací číslo současné chyby daného XSL procesoru. Pokud nedostane handle, vrací číslo poslední chyby bez ohledu na její výskyt.