Forum und email
ldap_mod_add

ldap_mod_add

(PHP 3 >= 3.0.8, PHP 4, PHP 5)

ldap_mod_add -- Add attribute values to current attributes

Popis

bool ldap_mod_add ( resource link_identifier, string dn, array entry )

Adds one or more attributes to the specified dn. It performs the modification at the attribute level as opposed to the object level. Object-level additions are done by the ldap_add() function.

Seznam parametrů

link_identifier

An LDAP link identifier, returned by ldap_connect().

dn

The distinguished name of an LDAP entity.

entry

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Poznámky

Poznámka: Tato funkce je binárně bezpečná.