Forum und email
ldap_mod_replace

ldap_mod_replace

(PHP 3 >= 3.0.8, PHP 4, PHP 5)

ldap_mod_replace -- Replace attribute values with new ones

Popis

bool ldap_mod_replace ( resource link_identifier, string dn, array entry )

Replaces one or more attributes from the specified dn. It performs the modification at the attribute level as opposed to the object level. Object-level modifications are done by the ldap_modify() function.

Seznam parametrů

link_identifier

An LDAP link identifier, returned by ldap_connect().

dn

The distinguished name of an LDAP entity.

entry

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Poznámky

Poznámka: Tato funkce je binárně bezpečná.