Forum und email
ldap_modify

ldap_modify

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

ldap_modify -- Modify an LDAP entry

Popis

bool ldap_modify ( resource link_identifier, string dn, array entry )

Modify the existing entries in the LDAP directory. The structure of the entry is same as in ldap_add().

Seznam parametrů

link_identifier

An LDAP link identifier, returned by ldap_connect().

dn

The distinguished name of an LDAP entity.

entry

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Poznámky

Poznámka: Tato funkce je binárně bezpečná.

Viz také

ldap_rename()