Forum und email
shmop_size

shmop_size

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5)

shmop_size -- Zjistit velikost bloku sdílené paměti

Popis

int shmop_size ( int shmid )

shmop_size() se používá ke zjištění velikosti bloku sdílené paměti v bytech.

shmop_size() přijímá shmid, což je idenfifikátor vytvořený funkcí shmop_open(). shmop_size() vrací integer představující počet bytů, které blok sdílené paměti zabírá.

Příklad 1. Zjištění velikosti bloku sdílené paměti

<?php
$shm_size
= shmop_size($shm_id);
?>

Tato ukázka zapíše velikost bloku sdílené paměti určeného identifikátorem $shm_id do $shm_size.