Forum und email
shmop_write

shmop_write

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5)

shmop_write -- Zapsat data do bloku sdílené paměti

Popis

int shmop_write ( int shmid, string data, int offset )

shmop_write() zapíše řetězec do bloku sdílené paměti.

shmop_write() přijímá 3 argumenty: shmid, což je id bloku sdílené paměti vytvořeného funkcí shmop_open(), data, což je řetězec, který se zapíše do bloku sdílené paměti, a offset, což je offset na kterém má zápis začít.

Příklad 1. Zápis do bloku sdílené paměti

<?php
$shm_bytes_written
= shmop_write($shm_id, $my_string, 0);
?>

Tato ukázka zapíše data obsažená v $my_string do bloku sdílené paměti, a $shm_bytes_written obsahuje počet zapsaných bytů.