Forum und email
shmop_open

shmop_open

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5)

shmop_open -- Vytvořit nebo otevřít blok sdílené paměti

Popis

int shmop_open ( int key, string flags, int mode, int size )

shmop_open() vytvoří nebo otevře blok sdílené paměti.

shmop_open() přijímá 4 argumenty: klíč, což je system id bloku sdílené paměti; tento argument může být předán jako desítkové nebo hexadecimální číslo. Druhý argument jsou parametry:

  • "a" pro přístup (nastavuje IPC_EXCL) tento parametr použijte, pokud chcete otevřít existující segment sdílené paměti

  • "c" pro vytvoření (nastavuje IPC_CREATE) tento parametr použijte, pokud chcete vytvořit nový segment sdílené paměti

Třetí argument je mód, což jsou přístupová práva, která chcete tomuto segmentu přiřadit; jsou stejná jako práva pro soubory. Přístupová práva musí být předána jako oktalové číslo, např. 0644. Poslední argument je velikost bloku sdílené paměti, který chcete vytvořit, v bytech.

Poznámka: Pozn.: Pokud otvíráte existující segment paměti, 3. 4. argument by měly být předány jako 0. Při úspěchu shmop_open() vrací id, které můžete použít k přístupu na tento segment sdílené paměti.

Příklad 1. Vytvoření bloku sdílené paměti

<?php
$shm_id
= shmop_open(0x0fff, "c", 0644, 100);
?>

Tato ukázka otevřela blok sdílené paměti se system id 0x0fff.