Forum und email
shmop_delete

shmop_delete

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5)

shmop_delete -- Smazat blok sdílené paměti

Popis

bool shmop_delete ( int shmid )

shmop_delete() se používá ke smazání bloku sdílené paměti.

shmop_delete() přijímá shmid, což je identifikátor bloku sdílené paměti vytvořený funkcí shmop_open(). Při úspěchu vrací 1, jinak 0.

Příklad 1. Smazání bloku sdílené paměti

<?php
shmop_delete
($shm_id);
?>

Tato ukázka smaže blok sdílené paměti pojmenovaný $shm_id.